Kom Igång


För support på engelska be om help på Nintendo Homebrew på Discord.
Om du uppskattar denna guide accepterar vi bidrag genom PayPal (Plailect) eller Bitcoin (Plailect) eller Paypal (FlimFlam69).


Följande steg hjälper dig förbereda ditt SD-kort för att installera coldboothax custom firmware.

Innan du börjar ska du säkerställa att din Wii U har firmware version 5.5.0, 5.5.1 eller 5.5.2 installerad. Äldre versioner stöds inte för närvarande.

Du rekommenderas att ha minst 16GB eller 32GB stort SD-kort för att ha tillräckligt med plats för att kunna dumpa och installera spel.

Ditt SD-kort måste vara formaterat som FAT32 (64KB klusterstorlek om möjligt). De flesta SD-kort kommer vara formaterade såhär från början.

Om du behöver formatera ett SD-kort på windows använd inte systemets formateringsverktyg eftersom det kan skapa problem. Använd guiformat istället och sätt “Allocation Unit Size” till 64KB.

Ditt SD-kort får ej döpas till wiiu, för då kommer du stöta på problem.

Innan du börjar rekommenderas du att säkerställa integriteten på ditt SD-kort genom att köra H2testw (Windows), F3 (Linux), eller F3X (Mac)!

Vad du behöver

Instruktioner

Avsnitt I - Förberedelser
 1. Stäng av din enhet
 2. Sätt in ditt SD-kort i datorn
 3. Skapa en katalog döpt wiiu i roten av ditt SD-kort
 4. Skapa en katalog döpt install i roten av ditt SD-kort
 5. Kopiera apps-katalogen från Homebrew App Store zip-filen till /wiiu/-katalogen på ditt SD-kort
 6. Kopiera och slå ihop innehållet från Homebrew Launcher zip-filen till roten av ditt SD-kort
 7. Kopiera och slå ihop innehållet från Haxchi zip-filen till roten av ditt SD-kort
 8. Kopiera och slå ihop innehållet från CBHC zip-filen till roten av ditt SD-kort
 9. Kopiera config.txttill /haxchi/-katalogen på ditt SD-kort
 10. Skapa en katalog döpt hbci katalogen /install/ på ditt SD-kort
 11. Kopiera innehållet från Homebrew Launcher Channel zip-filen till /install/hbc/-katalogen på ditt SD-kort
 12. Kopiera WUP_Installer_GX2-katalogen från WUP Installer GX2 (Channel) zip-filen till /install/-katalogen på ditt SD kort
 13. Skapa en katalog döpt mochai katalogen /wiiu/apps/ på ditt SD-kort
 14. Kopiera mocha.elf från Mocha CFW .zip-filen till /wiiu/apps/mocha/på ditt SD-kort
 15. Kopiera savemii_mod-katalogen från savemii_mod zip-filen till /wiiu/apps/-katalogen på ditt SD-kort
 16. Kopiera och slå ihop innehållet från WUP Installer GX2 (Homebrew Launcher) zip-filen till roten av ditt SD-kort
 17. Kopiera och slå ihop innehållet från disc2app zip-filen till roten av ditt SD-kort
 18. Kopiera och slå ihop innehållet från hid_to_vpad zip-filen till roten av ditt SD-kort
 19. Kopiera och slå ihop innehållet från NNU-Patcher zip-filen till roten av ditt SD-kort
 20. Sätt tillbaka ditt SD-kort i din enhet
 21. Starta din enhet
Avsnitt II - Blockera Systemuppdateringar

Notera att om du inte blockerar uppdateringar med denna metod på alla nuvarande och framtida nätverksanslutningar så sköts uppdateringar av Wii U automatiskt och kan inte stängas av.

Notera att för att komma åt eShopen med dessa DNS-adresser så måste du först köra NNU-Patcher genom Homebrew Launcher (NNU-Patcher modifierar bara systemrutinerna i minnet, och kommer behöva köras igen om du behöver komma åt eShopen efter en omstart).

 1. Gå till systeminställningar, sedan internet, och “Anslut till internet”. Tryck sen (X) för att visa dina nuvarande nätverksanslutningar
 2. För varje anslutning (och för alla framtida anslutningar), gör följande
  • Välj anslutningen
  • Välj “Change Settings”
  • Flytta till andra listan och välj “DNS”
  • Sätt DNS till “Don’t Auto-Obtain”
  • Ställ in följande IP-adresser som DNS-servrar
  • 168.235.092.108
  • 081.004.127.020
  • Välj “Confirm” och tryck sen (B) för att spara
  • Dessa servrarna kommer hindra att ditt SysNAND uppdateras

Fortsätt till Homebrew Launcher